Archive:Regionális szintű népességi statisztika

Déli oldalán a regionális fogyás. Navigációs menü

zsírvesztés szakaszai

Népsűrűség 1. Összehasonlításképpen: Norrbottens län összterülete közel 1 szer akkora, mint Párizsé ,4 km². Az uniós tagállamokban jellemzően a fővárosi régióban volt a legnagyobb a népsűrűség Az egyes uniós tagállamokban általában véve a fővárosi régióban regisztrálták a legnagyobb népsűrűséget ben.

 • Zsírmáj diéta
 • Déli oldalán a regionális fogyás. Ivóvízhiány – Wikipédia

Ez alól mindössze öt kivétel volt a több régióból álló tagállamok körében: München, Kreisfreie Stadt népsűrűsége meghaladta Berlinét, Melilla és Ceuta régióban is magasabb volt a népsűrűség, mint Madridban, Róma népsűrűsége alacsonyabb volt, mint Napoli, Monza e della Brianza, Milano és Trieste régióé, Agglomeratie 's-Gravenhage népsűrűsége felülmúlta Groot-Amsterdam régióét, és Grande Porto népsűrűsége is Grande Lisboa régióé felett volt.

Párizsban négyzetkilométerenként majdnem 11 szer annyian éltek, mint az észak-finn Lappi régióban A legritkábban lakott uniós régiók általában az EU távol eső peremterületein helyezkednek el.

A demográfiai szerkezet az egyes tagállamokon belül gyakran egyenetlenül alakul, ami akár a regionális versenyképességet és kohéziót is befolyásolhatja. Az ezt jelző választóvonalak déli oldalán a regionális fogyás meglehetősen élesek, és megfigyelhetők például Németországban ahol gyakran jelentős a keleti és a nyugati országrész régiói közötti különbségFranciaországban északkelet és délnyugatOlaszországban észak és délvalamint Törökországban kelet és nyugat. A különbségek különféle tényezőknek tudhatók be, többek között az éghajlati, tájképi, történelmi, politikai, társadalmi és gazdasági változásoknak.

Neunkirchen (Alsó-Ausztria)

A városi régiók népessége jellemzően fiatalabb… Az 1. A fiatalabbak legnagyobb arányát regisztráló NUTS 3 szintű uniós régiók jórészt azokban a tagállamokban voltak, amelyek a legmagasabb születési és termékenységi arányokat jelentették lásd az 5. Ez főként több ír és francia régióban, például Guyane és Réunion tengerentúli régióban, valamint a Párizst körülvevő elővárosi régiókban figyelhető meg.

A nagyrészt városi területek népessége korösszetételében azért lehet nagyobb a fiatalok és a munkaképes korúak aránya, mivel e területeken több a munkalehetőség, amely a belföldi az adott ország különböző régióiból érkező és a külföldi más tagállamokból és harmadik országokból érkező migránsokat egyaránt vonzza.

Ennek oka a várható élettartam jelentős és folyamatos növekedése, valamint a második világháborút követő demográfiai robbanás idején született generáció nyugdíjba vonulása.

Déli oldalán a regionális fogyás

Az időskorúak gyakran olyan vidéki, viszonylag távol eső és ritkán lakott területeken élnek testzsír leégésének módja legnagyobb arányban, ahol a munkaképes korú személyek alacsony aránya legalább részben összefüggésbe hozható a munka- és déli oldalán a regionális fogyás lehetőségek hiányával, amely arra sarkallja a fiatalabb generációk déli oldalán a regionális fogyás, hogy munkakeresés vagy továbbtanulás céljából elköltözzenek.

Az idősek az össznépesség különösen nagy hányadát tették ki Görögország, Spanyolország, Franciaország és Portugália vidéki és távol eső régióiban, valamint Németország keleti részének számos régiójában.

Az időskorú eltartottak egyre nagyobb terhet rónak a munkaképes korúakra Az EU népességszerkezetében bekövetkező változások tovább elemezhetők az eltartottak aránya alapján. Ezen arány meghatározásához az eltartott fiatal- vagy időskorú személyek számát a munkaképes korú népesség méretével kell összehasonlítani, függetlenül attól, hogy a munkaképes korúak ténylegesen dolgoznak-e.

 • Kéthetes bécsi diéta
 • Avas – Wikipédia

Ez az arány tehát elárulja, hogy adott esetben mekkora teher nehezedik a munkaképes korúakra például a gyermekek oktatásához, az egészségügyi kiadásokhoz vagy a nyugdíjbiztosításhoz való hozzájárulás miatt. Az eltartottak növekvő aránya így a kormányok számára aggodalomra adhat okot a közkiadásokkal kapcsolatos tervekkel és az államháztartással összefüggésben.

Az időskorú eltartottak aránya az idősek száma és a munkaképes korú népesség viszonyát fejezi ki.

35 éves nő súlycsökkenése

Az időskorú eltartottak aránya különösen magas a vidéki és a távol eső régiókban A 2. Közülük sokban regisztrálták egyúttal az EU legalacsonyabb születési arányszámait is. Ezek rendszerint vidéki, távol eső és hegyvidéki régiók déli oldalán a regionális fogyás Északnyugat-Spanyolországban, Portugália kontinentális részén, valamint Közép- és Dél-Franciaországban. Gyakori jellemzőjük, hogy népességük csökken, részben azért, mivel a fiatalok arra kényszerülnek, hogy munkakeresés céljából elköltözzenek az adott régióból, emiatt pedig megnő az időskorú népesség relatív súlya.

Ezzel szemben bizonyos régiókban, ahol viszonylag magas az időskorú eltartottak aránya, folyamatosan növekszik az idősek száma, akiket csábítanak az éghajlat vagy a számukra kínált szolgáltatások miatt vonzó nyugdíjaskori célállomások. Például az Egyesült Királyságban az időskorú eltartottak legmagasabb arányával rendelkező három régió népszerű nyugdíjaskori célállomás Anglia déli partján Dorset CC, Isle of Wight és Torbaymíg Németországban Baden-Baden, Stadtkreis fürdővárosban volt az egyik legmagasabb az időskorú eltartottak aránya.

Az EU népességnövekedése a múltban a migrációs tendenciák helyett nagyrészt a természetes népességváltozást a születések és a halálozások teljes száma közötti különbséget tükrözte. Alaposabban megvizsgálva megállapítható, hogy az EU tagállamainak összességére vonatkozó természetes népességnövekedés ben tetőzött, amikor a születések száma 3,6 millióval haladta meg a halálozások számát. A születési arány folyamatosan csökkent, a várható élettartam pedig fokozatosan nőtt, ami a népességnövekedés természetes ütemének lassulásához vezetett.

Az EU tagállamainak természetes népességnövekedése ban közel kiegyenlített volt, mivel a születések száma kevesebb déli oldalán a regionális fogyás fővel haladta meg a halálozások számát. Ezt követően a születési arány és a természetes népességnövekedés némileg ismét növekedett több tagállamban, ez a tendencia azonban általában véve megfordult a gazdasági és pénzügyi válság kitörésével.

fogyás layton utah

Ezek az elemek együttesen fokozhatják a népességnövekedést pozitív nettó migráció és természetes növekedés esetén vagy a népességfogyást negatív nettó migráció és természetes fogyás eseténde bizonyos mértékben akár ki is olthatják egymás hatását, ha ellentétes irányban változnak.

A múltban a migrációs tendenciák viszonylag kiegyenlítettek voltak az as években, ben pedig a nettó kivándorlás fő volt, vagyis ennyien költöztek az EU tagállamaiból a világ más pontjaira.

fogyi spray

Az — közötti időszakban ez volt a legmagasabb nettó kivándorlási szám. A következő alkalommal és között recessziós időszakban mértek nettó kivándorlást az EU-ban. Ezt követően következetesen több bevándorló érkezett az EU tagállamaiba, mint ahány kivándorló távozott. A migrációból fakadó egyik legjelentősebb népességnövekedés az es években és a es évek elején volt tapasztalható, ban a nettó migráció elérte az 1,8 millió főt az EU tagállamaiban, ezt követően pedig a változás üteme némileg lelassult.

Tokiói Hajsza Teljes Film Magyarul Videa

Az EU népessége a nettó migráció hatására közel fővel nőtt ben. A romániai Ilfov régióban volt a legmagasabb a népességnövekedés — között A 3.

Az EU népessége ezen időszak során minden évben ezer lakosra vetítve átlagosan 2,6 fővel nőtt. Azon NUTS 3 szintű régió között, amelynek adatait a 3. A lakosságszám hat régióban változatlan maradt, 38 déli oldalán a regionális fogyás pedig nem állnak rendelkezésre adatok. Közülük 18 régióban a 15,0 főt is meghaladta az ezer lakosra vetített népességnövekedés, a legmagasabb értéket pedig Románia fővárosát, Bukarestet körülvevő Ilfov régióban regisztrálták ezer lakosra vetítve 33,4 fő a — közötti időszakban.

A másik 13 régió közül hat városi angol régió a — közötti időszakról állnak rendelkezésre adatokhárom spanyol régió, kettő nagyrészt városi lengyel régió, egy-egy pedig német és francia régió volt. Csökken a népesség a Horvátországtól Magyarországon, Románián és Bulgárián át Görögországig kirajzolódó ívben fekvő régiókban Az Európai Unióban olyan NUTS 3 szintű régió volt, ahol ezer lakosra vetítve átlagosan több mint 8,0 fővel csökkent a népesség a és közötti időszakban e régiókat a legvilágosabb árnyalat jelöli a 3.

Megjegyzendő, hogy amennyiben rövidebb idősorok állnak rendelkezésre, kizárólag a legalább három referencia-időszakkal rendelkező régiók kerülnek bemutatásra. E régió nagyrészt a balti tagállamok közül Litvánia és Lettország, a Délkelet-Európában, Horvátországtól Magyarországon, Románián —es adatok és Bulgárián át Görögországig kirajzolódó ív területén vannak, de ide sorolandó Portugália és Spanyolország több, kontinentális régiója, valamint számos német régió is.

Tekerj a zsírrétegek ellen!

A legnagyobb népességfogyást ezer lakosra vetítve évente 20,8 fő Šiaulių apskritis régióban regisztrálták, és a szintén litván Utenos apskritis volt az egyetlen olyan másik régió, ahol a népességszám ezer lakosra vetítve évente legalább 20,0 fővel esett vissza. Mindössze ezekben a régiókban nőtt a népesség több mint fővel a rendelkezésre álló adatokat tekintve; ehhez az elemzéshez nincsenek információk Romániáról és az Egyesült Királyságról, valamint néhány német régióról.

A népességfogyás abszolút értékben Attiki görög fővárosi régióban volt a legnagyobb, ahol a népességszám több mint fővel csökkent és eleje között. Az EFTA- és a tagjelölt országok körében a török régiók között voltak a legnagyobb eltérések a népességnövekedés terén A népességnövekedés a és közötti időszakban általában véve gyakoribb volt az EFTA- és a tagjelölt országok régióiban, amint az a 3.

A népességszám régióban nőtt, és mindössze ben csökkent. Az EFTA-országok közül Norvégia és Svájc összes régiójában, az ezen az elemzési szinten egyetlen régiót alkotó Liechtensteinben, valamint Izland Höfudborgarsvædi fővárosi régiójában nőtt a népesség és között.

A leggyorsabb viszonylagos déli oldalán a regionális fogyás Oslo norvég fővárosi régióban és a nyugat-svájci Freiburg régióban regisztrálták.

South Beach-diéta | adriagate.hu

Az Déli oldalán a regionális fogyás régiói közül egyetlen olyan volt, ahol népességfogyást légzési módszer a fogyáshoz, név szerint Landsbyggð amely a reykjavíki agglomeráción kívül Izland területének túlnyomó többségére kiterjed; az adatok a —es időszakra vonatkoznak. A tagjelölt országokban jóval vegyesebb volt a kép, mivel Szerbiában csak nemzeti szintű adatok állnak rendelkezésreMacedónia Volt Jugoszláv Köztársaság déli oldalán a regionális fogyás régiójából négyben —es adatok alapjánvalamint 16 közép- és északkelet-törökországi régióban csökkent a népesség.

Fogyás szédülés étvágytalanság közép- és északkelet-törökországi népességfogyás ugyanakkor szembeállítható déli oldalán a regionális fogyás ország más részein mért jelentős népességnövekedéssel.

Sőt, a népességváltozás szempontjából Törökországban figyelhetők meg a legnagyobb különbségek a NUTS 3 szintű régiók között: a népességnövekedés nyers arányszáma az ezer lakosra vetített ,5 főtől a közép-törökországi Yozgat 31,4 főig a legészaknyugatibb Tekirdag terjedt. A török régiók népességalakulásában megfigyelhető számottevő különbségek gyakran belső migrációs tendenciáknak tudható be, mivel az országban általában véve a keleti régiókból a nyugati régiókba irányuló migrációs mozgás tapasztalható.

A fővárosi régiókban volt gyakran a legjelentősebb a népességnövekedés A népességváltozás nyers arányszámait tekintve általában jelentős eltérések voltak az egyes uniós tagállamok régiói között, ahogy azt a 2. Felhívjuk a figyelmet, hogy a számadatok a NUTS 2 szintű régiókra vonatkoznak. Különösen nagy különbségek figyelhetők meg a régiók között Spanyolországban és Franciaországban, aminek oka részben az, hogy a Ciudad Autónoma de Melilla spanyol és Guyane francia külső területek álltak az élen.

Az egyes tagállamokban a népességváltozás legnagyobb arányát gyakran a fővárosi régióban regisztrálták, és ha ez mégsem így volt, a fővárosi régió akkor is azon régiók közé tartozott, ahol a népességváltozás aránya a legmagasabb volt.

A és közötti időszakban a népességváltozás negatív irányba változott a legtöbb német, magyar, lengyel, vékony has diéta és román régióban utóbbiakról csak a —es időszakra vonatkozóan állnak rendelkezésre adatokemellett a népesség minden bolgár és horvát régióban csökkent az utóbbiakból NUTS 2 szinten csak kettő van.

Az EU átlagértéke ezer lakosra vetítve 1,8 fő volt a vizsgált időszakban. Ez a térkép feltűnő hasonlóságot mutat a 3. A nettó bevándorlás ugyanazon tagállam másik régióiból, másik uniós régiókból vagy harmadik országokból főként Dél-Franciaországban, Észak-Olaszországban, a Benelux államokban és az Déli oldalán a regionális fogyás Királyság nagy részén összpontosult, de számos más városi régióban is voltak olyan területek, ahol viszonylag jelentős volt a nettó migráció.

Archive:Regionális szintű népességi statisztika - Statistics Explained

Közülük a legnagyobb mértékű bevándorlást ugyanaz a két régió könyvelhette el, ahol a teljes népességnövekedés is a legnagyobb mértékű volt, név szerint a Bukarest román fővárost körülvevő Ilfov, valamint az Eivissa és Formentera Baleár-szigetek alkotta spanyol régió, ahol a nettó migráció nyers arányszáma ezer déli oldalán a regionális fogyás vetítve 32,7, illetve 22,6 fő volt.

A nettó migráció aránya utánuk az ezen az elemzési szinten egyetlen régiót alkotó Luxembourgban volt a legmagasabb, ahol a népesség ezer lakosra vetítve 16,9 fővel nőtt. Ezenkívül mindössze két olyan régió volt, ahol a nettó migráció nyers aránya szintén meghaladta az ezer főre vetített 15,0 főt, az egyik Fokida közép-görög kontinentális régió, a másik pedig az Anglia északi részén fekvő York.

Az EU-ban további olyan NUTS 3 szintű régió volt, ahol a migráció hatására a népesség ezer főre vetítve átlagosan legalább nettó 8,0 fővel nőtt és között.

Archive:Regionális szintű népességi statisztika

E régiókat a legsötétebb árnyalat jelöli a 4. Ellenkező volt azonban a helyzet Franciaországban, ahol a legmagasabb nyers nettó migrációs arányszámmal rendelkező régiók általában vidéki térségekben, gyakran az ország déli részén találhatók például Tarn-et-Garonne, Dordogne, Landes, Hérault, Gers, Gard és Hautes-Alpes.

 1. Főbb statisztikai eredmények Népességszám és népsűrűség Az EU népessége ben átlépte az ötszázmilliós küszöböt, elején pedig már ,7 millió ember élt az uniós tagállamokban.
 2. Havi biztonságos fogyási tartomány
 3. Ne csak fuss, fogyj is közben! | CsupaSport
 4. Nem a tekerés sebessége, hanem a pulzusszám a fontos, legalábbis annak, aki fogyni akar.
 5. Az Avas minden oldalról elhatárolódik környezetétől.
 6. Déli oldalán a regionális fogyás Tartalom Európa regionális földrajza 1.
 7. Tekerj a zsírrétegek ellen! | CsupaSport
 8. Neunkirchen (Alsó-Ausztria) – Wikipédia

A litván régiók nettó kivándorlást mértek Az EU területén NUTS 3 régió volt, ahol a nettó migráció a és közötti időszakban negatív déli oldalán a regionális fogyás vagyis többen hagyták el az adott régiót, mint ahányan odaköltöztek. E régiók nagyrészt Kelet-Európában különösen Bulgáriában, Magyarországon, Lengyelországban és Romániábanés Lettországban, Litvániában, Németország keleti részén, Északkelet-Franciaországban, Spanyolország kisebb területein, valamint Dél- és Nyugat-Írországban helyezkednek el.

A legmagasabb az ezer lakosra vetített ,0 főt meghaladó negatív nyers nettó migrációs arányszámmal rendelkező 14 NUTS 3 szintű régió között Litvánia tíz régiójából kilenc megtalálható az egyedüli kivétel Vilniaus apskritis fővárosi régió volt. Rajtuk kívül csak három német régióban Suhl, Kreisfreie Stadt, Mecklenburg-Strelitz és Demmin; az utóbbi kettőről csak a — közötti időszakra vonatkozó adatok állnak rendelkezésre és Dublin ír fővárosi régióban —es adatok volt két számjegyű a lakosságszámhoz viszonyított nettó kivándorlási arányszám.

Megjegyzendő, hogy e számadatokat bizonyos mértékben befolyásolhatja, hogy egyes régiókról csak rövidebb idősorok állnak rendelkezésre. A Dublint elhagyó migránsok száma például nagy valószínűséggel a gazdasági és pénzügyi válság csúcspontján volt a legmagasabb, amikor a legnagyobb problémák jelentkeztek a gazdaságban. A grafikonokon a szaggatott halványlila és sötétzöld vonalak azokat a régiókat jelölik, ahol — között a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb volt a népességnövekedés, a folytonos halványlila és sötétzöld vonalak pedig azokat a régiókat ábrázolják, ahol a legutóbbi időszakban jellemzően ben a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb volt a népességnövekedés.