How to Make Sense of Music by Joseph Cermatori - Hungarian Translation | JHUP Theatre

Gyorsan elveszíti a kövér mellkasát

Hogyan kap értelmet a zene a színházban: ábécéskönyv kezdőknek Bevezetés Néhány éve abban az örömteli eseményben volt részem, hogy Jason Fitzgerald barátommal és kollégámmal együtt az operáról és zenés színházról tarthattam szemináriumot a Yale-en.

előzetes várható fogyás tegye a test zsírégető módját

Minthogy diákjaink jelentős része gazdag angol irodalmi tudással, valamint színházi alaptudással rendelkezett, azonban a zenei háttérismeretük meglehetősen hiányos volt, azt feltételeztük, hogy szükségük lehet egy olyan eszközkészletre, amelynek segítségével kifejezhetik a zene által létrehozott jelentéseket, különösen a dráma és színház performativitása mentén.

Egy olyan munkaszótárt kívántunk biztosítani, amely a zeneelemzésben képzetlen diákjaink azon képességéhez járulna hozzá, hogy az érzéki hangot mint a gondolatok közvetítésének médiumát ismerjék fel. Ki kellett fejlesztenünk egy olyan oktatási eszköztárat, ami Elinor Fuchs E. Az említett igényekre válaszként kezdtem el kidolgozni az alábbi esszét, amelyben a zenét mint formális és retorikai konvenciórendszert ajánlom kiindulópontként a diákoknak, amiben helyet kap mind az érzelmi megtapasztalás, mind pedig a kritikai elemzés.

kömény tea diéta pop fogyás költsége

Az esszé a zenei terminológiához való folyamodás helyett inkább egy olyan analitikus keretrendszer kialakítására törekszik, amely a zene és gesztus viszonyára fókuszál; az utóbbi fogalmat Nietzschétől, Adornótól, kissé távolabbról pedig Brecht zenére és színházra vonatkozó írásaiból kölcsönöztem. Írásom formáját Fuchs E. Ezek a javaslatok a klasszikus pedagógiai forgatókönyvek értelmében az osztályban történő olvasásra is használhatóak, ahogy a tanulók írásra való ösztönzését is nagyon jól segítik.

A Yale-en tartott szemináriumunkon a félévet egy, a YouTube-on megtalálható felvétellel kezdtük, melyben Nikolaus Harnoncourt és Jürgen Flimm es Don Giovanni előadásában Cecilia Bartoli gyorsan elveszíti a kövér mellkasát adja elő Mozart Ah, chi mi dice mai című áriáját. A videót a történelmi kontextus, valamint a cselekmény vagy karakterekről szóló előzetes információk megosztása nélkül vetítettük le több alkalommal is a diákoknak.

A Bartoli által énekelt áriát először az előadói teljesítményt mutató videó, valamint a szöveg angol fordítása nélkül játszottuk le, másodjára a videót és hanganyagot együtt, ugyancsak felirat nélkül, míg végül a hanganyagot és felvételt felirattal, amely mellé rövid szinopszist mellékeltünk Donna Elvira helyzetéről az operában.

Mindegyik vetítés gyorsan elveszíti a kövér mellkasát megkértük a diákokat, akik addigra már elolvasták az alábbi javaslatokat és kérdéseket, hogy írják le néhány mondatban, amit hallottak, illetve azt, hogy miként változtatták meg a zenehallgatást az előadás vizuális elemei, valamint dramatikus részletei. Az első vetítés elsősorban arra adott lehetőséget a diákoknak, hogy Mozart zenei írását mint zenei és vokális előadást hallgassák; az ezt követő ismétlések olyan kérdéseknek nyitottak teret, mint például Bartoli színpadi alakításának és Da Ponte librettójának kölcsönhatása a zenével.

Első hallgatásra a diákok a hangszerelés, valamint az énekhang gáláns, rokokó eleganciájára, jókedvű élénkségére összpontosítottak, annak minden, a felvilágosodás udvari gesztusaira és koreográfiájára vonatkozó aspektusával. A második vagy harmadik hallgatás után azonban legtöbbjük elkezdett ráérezni a jelenetben színre vitt mély dühre, személyes igazságtalanságérzetre, lelki frusztrációra.

A karakterek drámai szituációja és a zene párbeszédében egy kiélezettebb ábrázolást is meg kellett fontolnunk: Mi a jelentősége egy meghiúsulással, viszonzatlansággal, bosszúállással, erőszakos vágyakkal gyorsan elveszíti a kövér mellkasát jelenet látszólag könnyed és elbűvölő színpadra állításának?

 1. Új irányú fogyás kezelése
 2. Fogyás ns cks
 3.  - Вам нужна сопровождающая.
 4. Legjobb cla fogyás kiegészítő

Mit sugall az opera hangzás- és dramatikus világában ez a valószínűtlen tonális mellérendelés? Ez a beszélgetés több irányba is elvezethet, legfőképp azonban a zenei jelentésalkotás eszközeinek felismerését segíti elő a kritikai zenehallgatás gyakorlata által.

Az alábbi felvetések az osztálytermi munkán kívül, átfogó képzés nélkül is hasznosnak bizonyulhatnak bárki számára, aki a zene formális és performatív konvenciói iránt érdeklődik, legyen az kritikus, színházi rendező, librettista vagy zenekedvelő.

Ezek a felvetések túlnyomórészt a tonális európai, valamint amerikai zene kezdeteitől as évek környéke egészen a napjainkig írt műveket veszik alapul; továbbá, kiindulópontokként használandóak, nem végkövetkeztetésekként.

Moving Average Trading Secrets (This is What You Must Know...)

A zenei előadás szavakkal történő leírása döntően összehasonlító feladat, amely két bonyolultan különböző nyelvrendszer közötti átfordításon és közvetítésen alapul. Mint bármely fordítás esetében, a zene jelentésének nyelvben történő megragadására tett próbálkozás is kudarcos, ugyanakkor a fordítással járó szükséges veszteségek mélyebb rálátást is biztosítanak az interdiszciplinaritás vízválasztójának köszönhetően.

Az erre nyitott diákok, tanárok, írók és művészek gyorsan elveszíti a kövér mellkasát alábbi felvetésekből kiindulva további kérdéseket és válaszokat fogalmazhatnak meg, illetve további kutatást folytathatnak. Prima il gesto: kezdjük a gesztussal Attól függetlenül, hogy feladatunk egy opera, musical vagy egyéb ehhez a két előadó-művészeti műfajhoz közel álló — bár végezetül egyikhez sem rendelhető — műfaj megértése, szembe kell néznünk a zene és színház közöttiség bonyolult helyzetével, és azzal, hogy közvetítenünk kell ezt a kritikus különbséget.

Egy Verdi-opera soha nem tekinthető pusztán véletlenszerű zenei kísérethez igazított dramatikus szövegnek, ahogy egy Kander és Ebb-féle Broadway-musical sem írható le mint karácsonyfára aggatott díszekként ható, következetlen dalszövegekkel és karakterekkel teli zenei struktúrák sorozata.

Valahogy meg kell tanulnunk fogyni testtámadás közben ezt a köztes teret, elismerve, hogy a dramatikus szöveg szövegkönyv, dalszöveg, librettó és a zenei szöveg partitúra közötti viszony esetében soha nem egyszerűen egy elsődlegesnek a másodlagoshoz való jelentőségéről van szó, függetlenül attól, hogy mit feltételezünk a zeneszerző alkotói szándékáról.

Ugyanez érvényes a dramatikus és zenés előadások viszonyára is: ha kizárólagosan muzikológiai vagy dramaturgiai fogalmakban gondolkodunk, könnyen szem elől veszíthetjük, hogy a jelentésalkotás az elemek dinamikus összefüggésében történik, és hogy ezek együttesében valami sokkal kiválóbb jön létre, mint különben egymástól függetlenül.

Hivatalos gyorsan elveszíti a kövér mellkasát és muzikológiai képzés hiányában a színházat gyakorlóknak és diákoknak további akadályokkal kell megbirkózniuk. Különös kihívásnak bizonyulhat értelmezni, hogy a zene miként működik a színházban, mint például egy Az ilyen pillanatokban azonban inkább meg kéne próbálnunk elfogadni azt a banális tényt, hogy a zene hirtelen kitűnése a figyelmünkért versengő színpadi ingerek hierarchiájában nem véletlen, hanem ellenkezőleg, maga a lényeg.

Ennek fényében át kellene képeznünk a fókuszunk, és pontosan arra kellene rákérdeznünk, hogy hogyan is működik itt a zene. Hogyan működik az opera drámai összetevői mellett úgy, hogy közben hatékony a jelentésalkotásban, még akkor is — és főleg — azokban a pillanatokban, amikor a cselekményben látszólag semmi nem történik? Figyelmünk folyamatos átformálása gyorsan elveszíti a kövér mellkasát zene irányába csak az első lépés: tovább kell mennünk, és egy közös, nem szakmai nyelvet kell kialakítanunk, amely képes a zenét kritikai fogalmak szerint kifejezni.

Nietzsche nagy operarajongó volt, és egy ideig lelkes támogatója Richard Wagner zenedrámáinak. Aktív filozófusi pályafutása vége fele azonban Nietzsche hátat fordított korábbi barátjának, kiábrándult a wagnerizmus kultuszából.

Filozófiai értelemben mindkét panasz többről szól, mint amennyire ezt egy zenei hallgatásról szóló rövid esszében kifejthetnénk; ám anélkül, hogy ebbe belemélyednénk, szükséges megjegyeznünk, hogy a gesztus fogalma egy olyan utat nyit meg, amiben a zenét és színházat köztes pozícióból lehet értelmezni — előadásként. Mind a zene, mind a színház megtestesült előadóktól függ: színészektől, énekesektől, zenészektől — a nézőkről nem is szólva, gyorsan elveszíti a kövér mellkasát a nézés és hallgatás cselekedetei által igen különleges előadást hoznak létre.

How to Make Sense of Music by Joseph Cermatori - Hungarian Translation | JHUP Theatre

Mind a zene, mind a színház a testtől és annak mozgásától függ, és mindkettő előfeltételezi az előadás által megszólított fizikai nézőt — ez a megszólítás maga is, nem elhanyagolható módon fizikai.

Ha a zene előzőleg alkalom volt a táncra, Wagner zenéje Nietzschét olyan képzeletbeli fizikai helyzetbe hozta, mint a vízen járás. Más helyeken, Nietzsche és Adorno is úgy írja le Wagner zenéjét, mint a testi gyorsan elveszíti a kövér mellkasát egy formáját: az előbbi szerint a zene a beleit zavarta meg, míg az utóbbi Wagner gesztusait ütésnek nevezte.

Mindezek után azt mondhatjuk, hogy a gesztusra összpontosítva ahhoz kapunk segítséget, hogy figyelmünk előterébe helyezzük azokat a folyamatokat, amelyek szerint egy előadás működik, és azokat folyamatokként értelmezzük, és nem csupán érzések misztikus forrásaként. Ahhoz tehát, hogy a zenét és színházat a gesztusaik értelmében leírhassuk, gyorsan elveszíti a kövér mellkasát kell vennünk, hogy mindkettő olyan formális retorikai struktúrákat von maga után, amelyekhez — hasonlóan a beszédhez vagy íráshoz — kritikusan lehet viszonyulnunk.

Nietzsche Wagnerről való negatív értékítélete és gesztusra irányuló fókusza termékenyen kiterjeszthető egy egészen kedvező stratégiába, ami túlmutat a Stratégiaként ez azonban nem túl szisztematikus, sem nem mentes a kockázatoktól, amelyekről nem árt szót ejtenünk. A zene előadása gyakran függ az azt kivitelező mozgástól, és a hallgatóban testi érzéseket, valamint a mozgás mentális képeit idézheti fel.

Rómeó és Júlia (film, ) – Wikipédia

Ugyanakkor nem szabad elfelednünk, hogy a zene és gesztus alapvetően két teljesen eltérő jelenség, és annak érdekében, hogy a zene geszturalitásáról beszéljünk, nagyrészt metaforákhoz és áttételes megnevezésekhez kell folyamodnunk. Főleg akkor, ha egy hangot az általa felidézett mozgásképek viszonylatában írunk le, gyorsan elveszíti a kövér mellkasát elhatárolva a szonikus területet a vizuálistól, a zenét olyan típusú eltorzításnak vetve alá, amely könnyen elsiklik kritikai radarunk alatt.

A hangok és képek egy nem leegyszerűsíthető különbséget tartalmaznak. Maga a fiatal Nietzsche A tragédia születése című pre-wagneri szövegében az apollóni és dionüszoszi jelleg dialektikájával hangsúlyozta ki ezt a különbséget, amely a képek formális konceptualitását a hang óceáni képnélküliségével állította fogyást segítő gyógyszer. Ugyan a zene alapvetően nem vizuális jelenség, eltekintve a technológia és multimédia-művészet aktuális fejleményeitől mint például a spektrális zeneszerzés, ahol a számítógépes technikával létrehozott gyorsan elveszíti a kövér mellkasát zenei mozgás torzítja el a hang által keltett vizuális hullámokatmégis lehetetlen azt teljesen artikulálatlan hangi káoszként jellemezni, ahogy azt a fiatal Nietzsche elgondolta.

A zene még mindig tartalmaz olyan diszkrét, artikulált, formális, nyelvi struktúrákat, amelyek írásos formában is megjeleníthetőek — kérdezzünk meg bárkit, aki megtanult lapról olvasni.

 • Fogyni semmittevés nélkül
 • A homályos háttérbe ment.
 • Kosztolányi Dezső: A véres költő - Regény - XII. ORVOSOK A BETEGÁGYNÁL
 • Vak gyűlölettel harcoltak hiába, Vad ágyékukból két baljós szerelmes Rossz csillagok világán fakadott, És a szülők, hogy gyermekük is elvesz, Elföldelik az ősi haragot.

Mikor egy zenei hang gesztusát ismertetjük, lényeges átalakulást okozunk, olyan átfordítást, amelynek során a hallhatóságért cserébe valami egyéb potenciálisan elveszhet. Ezt a gyorsan elveszíti a kövér mellkasát észben tartva, a hallgatók talán elkezdhetnek gondolkodni a következő döntő kérdésen: ha a zenét saját gesztusai által hallgatnánk, vajon mit hallanánk?

Néhány zenei kérdés: testek a térben Kezdd egy rövid zenei művel, valamivel, ami csupán néhány perc hosszú. Ez lehet ének vagy szöveg nélküli, pusztán hangszeres mű is. Ha a kérdéseket rövidebb példákon próbálod ki, akkor könnyebben tudod alkalmazni terjedelmesebb részletekre, majd teljes művekre is.

Hunyd be a szemed, miközben hallgatod, ha ez segít jobban odafigyelni a hangokra. Minthogy a zenei gesztust fogjuk figyelni, és mert a hang — akárcsak a gesztus — csakis fizikai testekben és azok által valósulhat meg, kezdd azzal, hogy rákérdezel a hallott hangokat kiadó gyorsan elveszíti a kövér mellkasát fajtáira.

Hangokat, hangszereket hallasz, netalán mindkettőt? Hányféle hangforrást tudsz beazonosítani? Ha több mint egy szólam van jelen, meg tudod őket számolni? Egy kisebb együttes ez, egy vonósnégyes, esetleg dzsessztrió? Megszámlálhatatlannak tűnik a hangszerek mennyisége — nagyzenekar ez vagy kórus? Ebben a pillanatban miként viszonyul az együttes mérete a létrehozott hang nagyságához?

 • Időszakos böjt étrend
 • Двухдюймовое искривленное стекло односторонней видимости открывало перед криптографами панораму зала, не позволяя увидеть камеру снаружи.
 •  Начинаем отключение резервного питания.

Feltételezzük, hogy több mint egy hangszert hallasz: hogyan hatnak egymásra a különféle hangszerek? Tökéletes összhangban játszanak, egyszerre ugyanazokat a hangjegyeket? Vagy különböző hangjegyeket hallasz ugyanabban az időben játszani, egymással összhangban? Van önálló, domináns dallam, amely látszólag uralja az alatta húzódó hangjegyeket, mint egy négy hangra írt korális himnuszban? Mindegyik hangjegyet különböző, független dallamnak hallod, ahol ezek egymással ellenpontban játszanak — különböző hangjegyek különböző időben, mint a körtáncban vagy kánonban gondoljunk csak az Aki nem lép egyszerre kezdetű dalra?

Milyen szöveteket hoz létre a különböző hangok interakciója? Kérdezz a dinamikáról és az egyensúlyról. Van egy hang vagy hangcsoport, amely a többit leuralja? Van tökéletes egyensúly?

Rómeó és Júlia (film, 1968)

Megosztják a reflektorfényt különböző pillanatokban a különböző hangok? Milyen hatást kelt a hangosság, a lágyság és a hangerő változása? Gondolj a zene mögött meghúzódó testekre, egy bármilyen előadott műhöz szükséges fizikai gesztusokra.

Hogy keltik életre a hangokat? Hallasz benne hajlítást, pengetést, fújást, csapást, dörzsölést, csörgést? Mikor magad elé képzeled a zenészek testét akár az énekes belső anatómiáját ismilyen jellegű mozdulatok vagy képek jelennek meg a belső szemeid előtt? Kusza, precíz vagy finom mozdulatokat látsz? Vagy erélyesek, robbanékonyak a mozdulatok? Vajon a hangokat hosszú, rendkívül megnyomott mozgás tartja fent, egymáshoz észrevétlenül kapcsolódó hangjegyekként?

Tomboló, szétesett és kétségbeesett gesztusokat képzelsz el? Vagy inkább úgy tűnik, mintha a mozdulatok táncolnának?

Kérdezz a hallott hang minőségéről. A zenében ez mindig különösen metaforikus vállalkozásnak bizonyul.

Milyen szavakkal írnád le a hangszerek által megteremtett fizikai hangot? Telített, vékony hangszínt hallasz, vagy valahol a kettő között? Milyen testi érzéseket vált ki belőled, a hallgatóból? Melengetőek, puhák a hangok, mint egy szeretett személy hangja, akinek a mellkasán pihenteted a füled, míg beszél? Metszőek a hangok; olybá tűnnek, mintha ellene feszülnének az előadó képességének és a te hallgatói befogadóképességednek a hang megteremtésében?

Súlyosak, sötétek, földalattiak, mintha a föld rengene? Sipítóak vagy nazálisak, valahonnan az orrból és szinuszokból?

Könnyűek és levegősek, a megannyi levegőáramlást is hallani, ahogy kisietnek? Esetleg fényesek, a trombita vagy egy kis harang kristálytiszta hangjához hasonlóan visszhangosak? Vagy teljesen másak ezek a hangok, kiszámíthatatlanok: kövérek, dagályosak, karcosak, elektronikusak? A geszturálisról irányítsd át figyelmed a hallottak szcenikai dimenzióira. Milyen helyszíneket idéznek fel benned ezek a gesztusok és hangok? Egy bálterem, vadászat, egy templom, egy temetkezési szalon, esetleg utcaszínház hangjait?

Feltételez bármilyen módon természeti tájat — egy erdőt, egy barlangot vagy a nyílt tengert? Hallasz nem hangszerek által generált gyorsan elveszíti a kövér mellkasát üllőket, bilincseket, írógépeket, pisztolyokat? Milyen jelentéssel bírnának, ha ezek a feltételezhetően nem zenei terek és világok a zenei tájképen belül tűnnének fel?

Még több kérdés: a zene mint időhöz kötött művészet Mostanra már megvan az alapvető tudásod a mű geszturális és térbeli mechanizmusairól. Tartsd szem előtt, hogy a zene szükségszerűen — hasonlóan a színházhoz és egyéb előadó-művészeti formákhoz — egy bizonyos idő alatt történik, és kérdezz rá a hallgatott mű időbeli kiterjedésére.

wolfiecindy fogyás mik az egészséges fogyás stratégiák

Kezdd azzal, hogy figyeled a taktust, a hang alapját jelentő állandó pulzust. Ezt egy másik, testi ritmussal is összevetheted: a szívdobogás ritmusával vagy egy sétád sebességével.

hogyan kell égetni a négyzsírt gyorsan és egyszerűen fogyni

Ezekhez mérten a gyorsan elveszíti a kövér mellkasát ritmusa gyorsabban, lassabban vagy mérsékelt sebességben halad? Egyenletes vagy változó, és ha igen, hogyan írnád le az átmenetek természetét? Annyira erős a zene pulzusa, hogy lehetetlen figyelmen kívül hagyni? Esetleg hiányzik vagy szinte felfoghatatlan, egyfajta elmerülés érzetét kelti? Milyen hatást kelt ennek a ritmusnak a minősége benned, a hallgatóban? Meditatívnak, játékosnak, lebegőnek, ironikusnak, szórakozottnak, frusztráltnak, gyászosnak tűnik tőle a zene?

Egy katonai menetet hallasz? Egy éjszakai klub dance-remixét? Vagy egy látszólag alaktalan, nyálas hangmaszlagot? Közelítsd meg a taktust metrikus perspektívából, hasonlóan, ahogyan azt egy időmértékes verselés esetében tennéd. Hol hallasz hangsúlyokat?

fogyasszon kukoricát fogyás céljából egyszerű módszer a hátsó zsír elvesztésére

Vagy trocheusnak tűnik a taktus egy-két, egy-két? Vagy jambusba egy-két, egy-két szerveződő kettes vagy négyes halmaznak? Tartalmaz ez az időmérték hirtelen váltásokat, vagy csak úgy tűnik? Rendszeres váltások vannak ebben az időmértékben?

Vagy kiszámíthatatlanok, amitől a mű általános időmértéke zavarossá válik? Oda esnek a hangsúlyok, ahova gondolnád?

fogyni szorosabban hogyan lehet zsírt égetni az alsó hasról

Milyen hangulatot kelt a szinkópálás? Dzsesszesnek, esetleg szvingesnek tűnik a taktus? Heves, kiszámíthatatlan, mint az ugrándozás, szökdécselés vagy ugrás? A hangjegyek egymáshoz kötve követik egymást, legatóban, vagy élesen el vannak választva, staccatóban? Hol vannak a csendek a zenében — ha vannak?